Navigation Menu

Mobile Fleet

Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων.

Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης παντός τύπου οχημάτων (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ), σε πραγματικό χρόνο.

Διαθέτοντας πρωτοποριακά χαρακτηριστικά, αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη λύση που κυκλοφορεί σήμερα στην Ελληνική αγορά.

Οι χρήστες με το Mobile Fleet είναι σε θέση να ελέγχουν το όχημα ή τα οχήματά τους κάθε στιγμή, ενώ η σύγχρονη επιχείρηση αποκτά ένα πολύτιμο εργαλείο διοικητικού ελέγχου και λήψης αποφάσεων, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Το Mobile Fleet, συνδυάζοντας τις λειτουργίες ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS) με την Τηλεματική, λαμβάνει, επεξεργάζεται και παρουσιάζει με φιλικό τρόπο όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο από απόσταση και τη διαχείριση ενός ή περισσοτέρων οχημάτων.

Η αρχιτεκτονική του Συστήματος επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή των λειτουργιών του στις ανάγκες των χρηστών. Έτσι είναι δυνατή η χρήση του Συστήματος με δύο εναλλακτικούς τρόπους:

 • Συνδρομητικά, χωρίς να απαιτείται η αγορά του προγράμματος, του χαρτογραφικού υπόβαθρου, καθώς και του πρόσθετου εξοπλισμού πληροφορικής (Server κλπ)
 • Με εγκατάσταση στο χώρο των χρηστών, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν απαιτήσεις πλήρους Αυτονομίας.

Το Mobile Fleet διαθέτει πράγματι εντυπωσιακές τεχνολογίες αιχμής, που παρέχουν στον χρήστη μία πληθώρα από ευκολίες και δυνατότητες που το κάνουν να ξεχωρίζει άμεσα από άλλα παρεμφερή συστήματα.

 • Εγκαθίσταται εύκολα και γρήγορα, δεν απαιτεί επένδυση σε πρόσθετο υπολογιστικό εξοπλισμό (περίπτωση συνδρομητικής χρήσης του Συστήματος), ούτε και εγκατάσταση λογισμικού στους υπολογιστές των χρηστών.
 • Παρέχει φιλικό, απλό και πλήρες περιβάλλον εργασίας, που προσαρμόζεται άμεσα στο τι θέλουν οι χρήστες να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται.
 • Είναι προσβάσιμο από ηλεκτρονικούς υπολογιστές που διαθέτουν απλώς ένα WEB Browser και δυνατότητα σύνδεσης στο Internet, έτσι ώστε η πρόσβαση σε αυτό να είναι δυνατή από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες όπου και εάν αυτοί βρίσκονται.
 • Οι περισσότερες λειτουργίες της εφαρμογής είναι διαθέσιμες, για μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση του Συστήματος και σε φορητές συσκευές, όπως i-phone, i-pad, συσκευές με Android λειτουργικό σύστημα κ.λπ., με δυνατότητα πρόσβασης στο Internet.
 • Η απεικόνιση της κίνησης των οχημάτων γίνεται σε πραγματικό χρόνο, ανά τακτά διαστήματα που καθορίζονται από τους χρήστες.
 • Παρέχει δυνατότητα άμεσης επιλογής μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ενιαίας κάλυψης τόσο της Ελλάδας όσο και λοιπών χωρών.
 • Αυτόματη επεξεργασία στοιχείων και δημιουργία αναφορών. Οι αναφορές μπορεί να αφορούν είτε μεμονωμένα οχήματα, είτε ομάδες οχημάτων. Το σύνολο των αναφορών του συστήματος έχουν την δυνατότητα εξαγωγής σε Excel, για οιαδήποτε περαιτέρω χρήση τους (εκτύπωση αυτών, εισαγωγή των δεδομένων σε άλλη εφαρμογή, δημιουργία γραφημάτων κ.λπ.).
  • Δυνατότητα αποστολής αναφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι ο χρήστης έχει την δυνατότητα ενημέρωσης για διάφορα συμβάντα (π.χ. υπερβάσεις ταχύτητας, ακινητοποιημένα οχήματα, άνοδος ή πτώση θερμοκρασίας ψυγείου κ.λπ.), χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσβαση στην εφαρμογή.
  • Εύκολη διαχείριση του πελατολογίου και δημιουργία (χαρτογράφηση) σημείων ενδιαφέροντος από τους χρήστες.
  • Δημιουργία δρομολόγησης πολλαπλών τύπων, εποπτεία κάθε δρομολογίου σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών, δυναμικός προγραμματισμός και βελτιστοποίηση δρομολογίων, αξιολόγηση και κοστολόγηση δρομολογίου.
  • Καταγράφει με εκπληκτική ακρίβεια τις αποστάσεις που διανύουν τα οχήματα, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στον καθορισμό των δρομολογίων και τον υπολογισμό της κατανάλωσης καυσίμου.
  • Ακόμη και όταν χαθεί η επικοινωνία με το όχημα, η τηλεματική συσκευή που είναι εγκατεστημένη σε αυτό αποθηκεύει τα δεδομένα κίνησης του και τα αποστέλλει αμέσως μόλις η επικοινωνία αποκατασταθεί.
  • Aναπροσαρμόζει αυτόματα το προφίλ επικοινωνίας, δηλ. το κάθε πότε θα αποστέλλονται δεδομένα από το όχημα, όταν αυτό κινείται εντός ή εκτός Ελλαδικού χώρου, ώστε να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το πρόβλημα του κόστους της περιαγωγής (roaming).
  • Συνεργάζεται και με άλλα μηχανογραφημένα συστήματα μίας εταιρείας (π.χ. σύνδεση με ERP για χαρτογραφημένη απεικόνιση πελάτη/πελατών, καθώς και διαφόρων πληροφοριών που τους αφορούν).
  • Διαχειρίζεται απεριόριστο αριθμό χρηστών και οχημάτων.

   

Επένδυση στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Με το Mobile Fleet γίνεται επένδυση σε ένα Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων, όπου μέσω της οπτικοποίησης των σχετικών πληροφοριών, οι χρήστες έχουν άμεση αντίληψη του τι συμβαίνει, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται καθοριστικά η λήψη σχετικών αποφάσεων.

Τα σημαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του Mobile Fleet είναι:

 • Αυτόματος και σε πραγματικό χρόνο εντοπισμός των οχημάτων που ενδιαφέρουν τον χρήστη.
 • Πολλαπλοί τρόποι αναζήτησης και παρουσίασης πληθώρας πληροφοριών.
 • Δυνατότητα επιλογής μεταξύ πολλαπλών γεωγραφικών υποβάθρων, τα οποία καλύπτουν όλο τον Ελλαδικό χώρο και την πλειονότητα των χωρών του εξωτερικού.
 • Εύκολη διαχείριση του πελατολογίου και δημιουργία (χαρτογράφηση) σημείων ενδιαφέροντος από τους χρήστες.
 • Μαζική καταχώρηση σημείων, που υπάρχουν ήδη καταχωρημένα σε άλλη εφαρμογή και δυνατότητα κατηγοριοποίησης τους, απεικόνισής τους στον χάρτη, δημιουργίας αναφορών επισκεψιμότητας, παρουσίασης τιμολογίων κ.λπ.
 • Αυτόματη επεξεργασία στοιχείων και δημιουργία αναφορών.
 • Οποιαδήποτε αναφορά μπορεί να δημιουργηθεί σε Excel.
 • O χρήστης έχει την δυνατότητα ενημέρωσης για διάφορα συμβάντα, χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσβαση στην εφαρμογή, μέσω αποστολής αναφορών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Δημιουργία δρομολόγησης πολλαπλών τύπων, με δυνατότητα αναπροσαρμογής και απεικόνισης ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών.
 • Το εργονομικό περιβάλλον του Mobile Fleet παρέχει απλουστευμένο χειρισμό, δεν απαιτεί σύνθετες ενέργειες από τον χειριστή και δεν μπερδεύει τον χρήστη.
 • Κάθε χρήστης έχει συγκεκριμένο προφίλ βάση του οποίου ορίζονται τα δικαιώματά του και το view της εφαρμογής.
 • Οι Updated εκδόσεις της εφαρμογής και του Χαρτογραφικού Υποβάθρου γίνονται αυτόματα ορατές από τον χρήστη και χωρίς την παρέμβαση αυτού.
 • Το σύστημα Mobile Fleet δεν απαιτεί κανενός είδους εγκατάσταση από τους χρήστες του.
 • Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από υπολογιστές που διαθέτουν «Web Browser» και σύνδεση με το διαδίκτυο.
 • Οι λειτουργίες της εφαρμογής είναι διαθέσιμες και σε κινητές συσκευές όπως i-phone, i-pad και σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android, προσφέροντας ευελιξία στους χρήστες.
 • Οι απαιτούμενες λειτουργικές Μονάδες του συστήματος (Servers) δύναται να εγκατασταθούν είτε στην έδρα του Πελάτη, είτε στην έδρα της ACE Hellas.
 • Συνεργασία και διαλειτουργικότητα με το υπόλοιπο μηχανογραφικό σύστημα της επιχείρησης.
 • Μείωση του κόστους επικοινωνίας με τους οδηγούς.
 • Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
 • Αύξηση της απόδοσης του προσωπικού και μείωση άσκοπων υπερωριών.
 • Προστασία του οχήματος έναντι κλοπής.
 • Αποτροπή φαινομένων λαθροχειρίας στα καύσιμα και εμπορεύματα του οχήματος.
 • Μικρό κόστος χρήσης του Συστήματος, είτε τα οχήματα κινούνται εντός ή εκτός Ελλάδος.
 • Παροχή αισθήματος ασφάλειας στους οδηγούς έναντι απρόβλεπτων γεγονότων (ατυχήματα, βλάβες, κλπ).

Με το Mobile Fleet η επιχείρηση επενδύει σε ένα σύστημα παραγωγής και διαχείρισης πληροφορίας. Η οπτικοποιημένη εικόνα των πληροφοριών που το σύστημα παρέχει, συμβάλει καθοριστικά στην λήψη αποφάσεων.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση του Mobile Fleet αφορούν σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμός, Εκτέλεση και Απολογισμός).

Η ACE–Hellas αναλαμβάνει την υλοποίηση του Συστήματος μετά από μεθοδική και συστηματική ανάλυση των απαιτήσεων των υποψηφίων αγοραστών του Συστήματος.

Οι εγκαταστάσεις των μονάδων τηλεματικής στα οχήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της ACE -Hellas στις κατά τόπους περιοχές.

Εξειδικευμένο προσωπικό της ACE-Hellas είναι διαθέσιμο για να παρέχει τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών του συστήματος καθώς και για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Το Σύστημα Mobile Fleet βασίζεται στο συνδυασμό των παρακάτω τεχνολογιών και συστημάτων:

 • Τεχνολογία δορυφορικού εντοπισμού (GPS – Global Positioning System)
 • Τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης δεδομένων (GPRS– General Packet Radio Service) που διατίθεται από οποιοδήποτε πάροχο κινητής τηλεφωνίας
 • Σύστημα για τη γραφική απεικόνιση των οχημάτων πάνω σε ψηφιακά υπόβαθρα (GIS – Geographic Information System)

Για τη λειτουργία του Συστήματος Mobile Fleet χρησιμοποιούνται, εκτός από τους Η/Υ με σύνδεση στο Internet, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την παρακολούθηση και έλεγχο των οχημάτων από τους χρήστες (συμπληρωματικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και mobile συσκευές, όπου παρουσιάζεται η mobile version του συστήματος) και δύο βασικές τεχνολογικές μονάδες:

 • Το κέντρο ελέγχου, λήψης και επεξεργασίας σημάτων
 • Οι τηλεματικές μονάδες που εγκαθίστανται στα οχήματα

Στην περίπτωση συνδρομητικής υπηρεσίας, το λογισμικό του συστήματος φιλοξενείται σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις της ACE-Hellas.

Στην περίπτωση αυτόνομης εγκατάστασης, υλοποιείται σε χώρους του αγοραστή.

Κέντρο Ελέγχου και λήψης σημάτων

Το κέντρο ελέγχου έχει την ευθύνη της αδιάλειπτης επικοινωνίας με τα οχήματα, ώστε να συλλέγονται οι πληροφορίες που αποστέλλονται, μέσω GPRS, από τις τηλεματικές μονάδες.

Αυτό είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και ταξινόμηση όλων των πληροφοριών που λαμβάνονται και αναλαμβάνει την αποθήκευση των στοιχείων σε Βάση Δεδομένων.

Μονάδες Τηλεματικής

Οι τηλεματικές μονάδες είναι συσκευές μικρών διαστάσεων που εγκαθίστανται με εύκολο τρόπο στα οχήματα, επικοινωνούν με το Κέντρο Ελέγχου και παρέχουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Συστήματος. Μέσω των τηλεματικών μονάδων εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες:

GPS – Δορυφορικός Εντοπισμός Οχήματος

Το ενσωματωμένο σε αυτές GPS σύστημα, λαμβάνοντας σήματα από τουλάχιστον 4 δορυφόρους, προσδιορίζει τη θέση του οχήματος, την ταχύτητα και τη κατεύθυνση κίνησης του. Τα στοιχεία διαβιβάζονται μέσω της τεχνολογίας GPRS, ανά τακτά χρονικά διαστήματα της επιλογής των χρηστών, στο Κέντρο Ελέγχου, προκειμένου να υποστούν την ανάλογη επεξεργασία που θα κάνει δυνατή την χρήση τους στο σύστημα Mobile Fleet.

Ας σημειωθεί ότι το ενσωματωμένο λογισμικό στις τηλεματικές μονάδες αναλαμβάνει αυτόματα να στέλνει τα σήματα αυτά σε μικρότερα χρονικά διαστήματα ανά περίπτωση (το όχημα ακολουθεί πορεία με συγκεκριμένη γωνία απόκλισης, η ταχύτητα του οχήματος είναι μεγαλύτερη από ένα καθορισμένο όριο κ.λπ.), ώστε η πορεία του οχήματος που εμφανίζεται στους χάρτες να συμπίπτει με το δρόμο και το όχημα να μην φαίνεται ότι διέρχεται μέσα από οικοδομικά τετράγωνα.

GSM/GPRS – Σύστημα επικοινωνίας

Μέσω αυτού εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη επικοινωνία των οχημάτων με το Κέντρο Ελέγχου. Για τη χρήση του Συστήματος είναι απαραίτητη η σύνδεση με δίκτυο παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (Cosmote – Vodafone – Wind).

Σε περίπτωση διακοπής της GPRS σύνδεσης ή έλλειψης επαρκούς σήματος, τα στοιχεία αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη της τηλεματικής μονάδας και αποστέλλονται στο κέντρο ελέγχου αμέσως μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας.

Αισθητήρες συμβάντων και διασύνδεση της μονάδας

Οι τηλεματικές μονάδες διαθέτουν αναλογικές και ψηφιακές θύρες για τη διασύνδεση τόσο με αισθητήρες όσο και με το CAN-bus (πρωτόκολλο επικοινωνίας με τα περισσότερα συστήματα του οχήματος), εφόσον το όχημα διαθέτει τέτοιο σύστημα, προκειμένου να συλλέγουν και στη συνέχεια να μεταφέρουν χρήσιμες πληροφορίες, όπως π.χ. την στάθμη καυσίμων, την επακριβή μέτρηση της ταχύτητας και της απόστασης που διανύεται, τυχόν άνοιγμα πόρτας, τη θερμοκρασία σε περίπτωση ψυγείων κλπ.

Το Mobile Fleet ενσωματώνει λειτουργικά χαρακτηριστικά που παρέχουν στον χρήστη μία πληθώρα από ευκολίες και δυνατότητες που το κάνουν να ξεχωρίζει άμεσα από άλλα παρεμφερή συστήματα. Συνοπτική περιγραφή των Λειτουργικών Χαρακτηριστικών του Συστήματος δίνεται παρακάτω:

Πολυγλωσσικό περιβάλλον

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη γλώσσα που εμφανίζονται τα μενού και οι αναφορές του Συστήματος, δηλ. να είναι στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά ή άλλη γλώσσα.

Εποπτεία σε πραγματικό χρόνο

Με το Mobile Fleet οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία κίνησης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, είτε με γραφική απεικόνιση αυτών πάνω σε ψηφιακούς χάρτες ή μέσω σχετικών αναφορών (reports), είτε με συνδυαστικό τρόπο απεικόνισης.

Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο Ελλάδας και Ευρώπης

Το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών περιλαμβάνει χαρτογραφικό υπόβαθρο τόσο της Ελλάδας όσο και λοιπών χωρών. Παρέχει πληροφόρηση για τις μεγαλύτερες πόλεις σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου με ονοματολογία των οδών και αριθμήσεις αυτών, για σημεία ενδιαφέροντος, για συγκοινωνιακούς κόμβους, για τις ακτογραμμές καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των διαχειριστών του Συστήματος. Επιπρόσθετα είναι δυνατόν, για τη ρεαλιστικότερη απεικόνιση του χώρου όπου κινούνται τα οχήματα, να εμφανίζεται το ανάγλυφο της μορφολογίας του εδάφους μαζί με τα κτίρια και οτιδήποτε άλλο είναι ορατό από ψηλά.

Δυνατότητα επιλογής χαρτογραφικού υποβάθρου

Οι χρήστες με μια απλή κίνηση μπορούν να επιλέξουν τη προβολή του χαρτογραφικού υποβάθρου που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα, επί της παρούσης μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ψηφιακών χαρτών ή/και customized .shp αρχείων. Η εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών τύπων χαρτογραφικού υπόβαθρου, μπορεί να γίνει χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να αποσυνδεθεί και να επανασυνδεθεί στην εφαρμογή και επίσης μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικό χαρτογραφικό υπόβαθρο σε πολλαπλά παράθυρα μέσα στο ίδιο περιβάλλον, ανάλογα με τις ανάγκες του.

Δρομολόγηση οχημάτων

Δημιουργία δρομολόγησης πολλαπλών τύπων (για ένα ή περισσότερα οχήματα, για συγκεκριμένη ημερομηνία ή χρονική περίοδο, με την χρήση ως κόμβων επίσκεψης ήδη χαρτογραφημένων πελατών ή/και διευθύνσεων που εισάγονται σε πραγματικό χρόνο κ.λπ.). Οι προτεινόμενες δρομολογήσεις μπορεί να προκύπτουν:

1) βάσει της σειράς εισαγωγής των κόμβων επίσκεψης,

2) βάσει του βέλτιστου δρομολογίου με επιστροφή στην αφετηρία,

3) βάσει του βέλτιστου δρομολογίου, χωρίς επιστροφή στην αφετηρία.

Εποπτεία κάθε δρομολογίου σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών.

Δυναμικός προγραμματισμός και βελτιστοποίηση δρομολογίων.

Αξιολόγηση και κοστολόγηση δρομολογίου.

Ο οδηγός μπορεί να λαμβάνει ένα πλάνο με τα δρομολόγια που τον αφορούν, με τη σειρά άφιξης στους πελάτες, ενώ ο διαχειριστής του Συστήματος είναι δυνατόν να αποτυπώσει και να συγκρίνει το προγραμματισμένο δρομολόγιο με αυτό που πραγματικά εκτελείται. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος, εξοικονόμηση χρόνου, καυσίμων και πόρων για την επιχείρηση. Επιπλέον, αυτή η αυτοματοποίηση καθιστά δυνατή τη γρήγορη, εύκολη και ασφαλή προσαρμογή νέων οχημάτων η/και νέων οδηγών στην επιχείρηση με αποτέλεσμα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς πελάτες.

Απεικόνιση πελατολογίου και σημείων ενδιαφέροντος από τους χρήστες

Το Σύστημα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να εισάγουν, μεμονωμένα ή συνολικά, τα σημεία ενδιαφέροντος που τους αφορούν, δηλ. πελάτες, προμηθευτές, σημεία ανεφοδιασμού κ.ά., προκειμένου να απεικονίζονται αυτά στον χάρτη και να μπορεί να παρακολουθείται η κίνηση των οχημάτων τους και να λαμβάνονται αναφορές σε σχέση με αυτά.

Τα σημεία ενδιαφέροντος μπορούν να κατηγοριοποιηθούν, π.χ. σε πελάτες, προμηθευτές, σημεία ανεφοδιασμού κλπ, ενώ οι χρήστες μπορούν να εμφανίζουν ή να αναζητούν ήδη καταχωρημένα σημεία γενικότερου ενδιαφέροντος (βενζινάδικα, φαρμακεία, νοσοκομεία, εκκλησίες κλπ). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μαζικής καταχώρησης σημείων ενδιαφέροντος, από στοιχεία που ήδη έχουν οι χρήστες, με οποιαδήποτε μορφή γραμμογράφησης. Εναλλακτικά, η καταχώρηση αυτή μπορεί να γίνει αναγράφοντας τη σχετική διεύθυνση, που το Σύστημα θα τη μετατρέψει σε συντεταγμένες (geocoding), ή αντίστροφα θέτοντας τις συντεταγμένες των σημείων ενδιαφέροντος, τις οποίες το Σύστημα θα τις μετατρέψει στις αντίστοιχες διευθύνσεις (reverse geocoding).

Αναζήτηση οχημάτων, οδών, αριθμών και σημείων ενδιαφέροντος

Οι χρήστες μπορεί να αναζητήσουν στο Σύστημα τα οχήματα τους καθώς και οποιαδήποτε οδό ή σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται στο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να κάνουν αναζήτηση δρόμων που βρίσκονται και σε άλλες χώρες.

Ορισμός ζωνών επιτρεπόμενης / απαγορευμένης πρόσβασης – Geofencing

Το Σύστημα παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να ορίσει ζώνες στις οποίες είτε επιτρέπεται είτε απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων. Οι περιοχές αυτές μπορούν να οριοθετηθούν με διάφορους τρόπους, δηλ. με κύκλο, τετράγωνο, ή πολύγωνο. Κατά την παρακολούθηση της διαδρομής ενός ή περισσοτέρων οχημάτων στο χάρτη, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ποια ή ποιες από τις οριοθετημένες αυτές περιοχές θα είναι εμφανής και μέσα σε αυτή να απεικονίζεται με διαφορετικό χρώμα η κίνηση των οχημάτων. Παράλληλα, στατιστικά και άλλα στοιχεία που αφορούν την κίνηση των οχημάτων στις ζώνες αυτές καταχωρούνται σε ειδικές αναφορές (report).

Αντικλεπτική προστασία

Με το Σύστημα Mobile Fleet παρέχεται η δυνατότητα ολοκληρωμένης αντικλεπτικής προστασίας του οχήματος, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να συνεργαστεί με εγκαταστημένο σύστημα συναγερμού, παρέχοντας αυτόματη αποστολή μηνύματος προς το Κέντρο Ελέγχου ή SMS προς προκαθορισμένο από τον πελάτη κινητό τηλέφωνο.

Το μήνυμα αυτό περιγράφει τη θέση του οχήματος και την αιτία ενεργοποίησης του συναγερμού ενώ στη συνέχεια, εφόσον το όχημα αρχίσει να κινείται, αποστέλλεται αυτόματα η θέση του κάθε ένα λεπτό. Τέλος ο χρήστης του Συστήματος είναι δυνατόν με την αποστολή ενός SMS προς την τηλεματική μονάδα, που έχει εγκατασταθεί στο όχημα, να προκαλέσει την ενεργοποίηση του immobilizer αυτού και την ακινητοποίησή του.

Φωνητική επικοινωνία

Είναι δυνατόν, ανάλογα με τις τηλεματικές μονάδες που θα χρησιμοποιηθούν, να υπάρχει απευθείας φωνητική επικοινωνία των οδηγών με το Κέντρο Ελέγχου και αντίστροφα, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους επικοινωνίας.

Call Center

Με το Σύστημα Mobile Fleet είναι δυνατή η διασύνδεση του κέντρου λήψης τηλεφωνικών κλήσεων (Call Center) με το τμήμα που εξυπηρετεί τις κλήσεις αυτές. Συγκεκριμένα στο Call Center γίνεται αντιστοίχιση της κάθε κλήσης με τη γεωγραφική θέση του καλούντος και η θέση αυτή μαζί με όλα τα σχετικά στοιχεία, δηλ. το ονοματεπώνυμο του καλούντος και το περιεχόμενο της κλήσης, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Κλήσεων. Το τμήμα αυτό με τη σειρά του, έχοντας εποπτεία ποιο από τα οχήματα που είναι διαθέσιμα, βρίσκεται πλησιέστερα στη θέση του καλούντος, επιλέγει το κατάλληλο όχημα, ώστε η κλήση να εξυπηρετηθεί με τον γρηγορότερο και πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Με κατάλληλο προγραμματισμό η τηλεματική μονάδα μπορεί να αποστείλει μηνύματα προς το Κέντρο Ελέγχου ή SMS, προς προκαθορισμένα από τους χρήστες κινητά τηλέφωνα, που μπορεί να αναφέρουν ενδεικτικά:

o Αύξηση θερμοκρασίας κινητήρα ή θαλάμου αποθήκευσης πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

o Υπέρβαση ορίου ταχύτητας

o Σύγκρουση οχήματος

o Κίνηση του οχήματος με σβηστό κινητήρα

o Κίνηση οχήματος εκτός προκαθορισμένης περιοχής (geofencing)

Επίσης μέσω του συμπληρωματικού Συστήματος Protect είναι δυνατόν, με το πάτημα πλήκτρου κινδύνου από τον οδηγό, να αποσταλούν μηνύματα ή SMS σε προκαθορισμένα κινητά τηλέφωνα με συγκεκριμένο για τη περίπτωση αυτή περιεχόμενο.

Αναφορές και Στατιστικά στοιχεία

To Σύστημα Mobile Fleet παρέχει ένα πλήθος ολοκληρωμένων αναφορών και στατιστικών στοιχείων κίνησης για κάθε όχημα ή ομάδα οχημάτων. Οι αναφορές αυτές μπορούν να προσαρμοστούν σε μορφή ή περιεχόμενο άμεσα ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών ενώ υπάρχει και η δυνατότητα όλες οι αναφορές του Συστήματος να εξάγονται σε μορφή pdf ή σε μορφή Excel, για περαιτέρω χρησιμοποίησή τους (εξαγωγή συμπερασμάτων, δημιουργία στατιστικών, παραγωγή διαγραμμάτων κλπ)

Καταγραφή ειδικών διαδρομών

Στις επεκτάσεις του συστήματος είναι δυνατή η καταγραφή διαδρομών που δεν αναφέρονται κανονικά στα χαρτογραφικά υπόβαθρα που διατίθενται (χωμάτινες διαδρομές σε δύσβατες περιοχές και μονοπάτια). Οι διαδρομές αυτές μπορεί να ενταχθούν στο χαρτογραφικό σύστημα για παρακολούθηση όχι μόνο οχημάτων που κινούνται σε αυτές (4×4) αλλά ακόμη και ειδικών ομάδων, π.χ. κυνηγών, ορειβατών κλπ, που χρησιμοποιούν φορητές τηλεματικές μονάδες και η παρακολούθηση τους είναι αναγκαία για λόγους ασφαλείας (εμπλοκή με λαθροκυνηγούς, ατυχήματα και λοιπές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης).

Για να αποκτήσετε το συγκεκριμένο προϊόν, επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων της ACE-Hellas στα παρακάτω τηλέφωνα :

 • Αθήνα : 210-6068600

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας

Top