/****** Collapsing Nested Menu Items | Code by Elegant Themes ******/

Γνωρίζουμε τις ανάγκες σας

Συνεχής ανατροφοδότηση της ενημέρωσης

Η συλλογή απομακρυσμένων δεδομένων και η ενσωμάτωσή τους με μια τηλεματική λύση προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στην αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων σας.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

 

Παρακολουθήστε τις δραστηριότητες των κινητών σας πόρων. Η γεωγραφική θέση σε πραγματικό χρόνο παρέχει προβολή 360 ° για την κατάσταση του στόλου σας, τπυ ανθρώπινου δυναμικού και των κινητών περιουσιακών σας στοιχείων.

Ο γεωγραφικός εντοπισμός σας επιτρέπει να απεικονίσετε ένα αντικείμενο, ένα όχημα ή ένα άτομο σε ένα σχέδιο ή χάρτη μέσω των γεωγραφικών συντεταγμένων.
Αυτό γίνεται με τη βοήθεια μίας συσκευής, η οποία περιλαμβάνει έναν δέκτη GPS ή GPRS και που μπορεί να εντοπιστεί μέσω ενός δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης.
Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί σε οχήματα, ανθρώπους αλλά και σε αντικείμενα ή κινητές μονάδες που δεν τροφοδοτούνται ή δεν διαθέτουν μόνιμη πηγή ενέργειας (ρυμουλκούμενα, εμπορευματοκιβώτια, βαγόνια, εργοστάσια, κ.λπ.)

Οι καταγεγραμμένες θέσεις αποθηκεύονται στο κουτί και μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο σε μια πλατφόρμα λογισμικού γεωγραφικής κατανομής (ή εξάγονται αργότερα).

Οι συχνότητες παρακολούθησης μπορούν να οριστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Τα δεδομένα ενσωματώνονται στην πλατφόρμα ιστού ή στην εφαρμογή για κινητά, έτσι ώστε η θέση της συσκευής εντοπισμού να μπορεί να εμφανίζεται σε ένα χάρτη.

Διαχείριση, ασφάλεια, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη της γεωγραφικής απεικόνισης

Η δυνατότητα της γεωγραφικής απεικόνισης των περιουσιακών στοιχείων σας επιτρέπει να επωφεληθείτε από ορισμένα σημαντικά οφέλη:

et|icon_check_alt|

Ακρίβεια του συστήματος

Η απεικόνιση της συσκευής γίνεται με καθόλου ή ελάχιστη απόκλιση από το πραγματικό σημείο στο οποίο βρίσκεται
et|icon_check_alt|

Ταχύτητα

Το GPS μπορεί να μεταδίδει γεωγραφικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Άμεση Πληροφόρηση

Η διαδικτυακή ή κινητή πλατφόρμα παρέχει πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών

Τα οφέλη των χρηστών μας προέρχονται από μια λύση γεωγραφικού εντοπισμού
Αυτά είναι διάφορα και αφορούν όχι μόνο την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων.
et|icon_check_alt|

Ακριβής θέση κάθε μονάδας

et|icon_check_alt|

Διανυθείσα Απόσταση

et|icon_check_alt|

Κατάσταση του οχήματος

σε στάση, σε στάση με τον κινητήρα σε λειτουργία, σε κίνηση

et|icon_check_alt|

Χρονοδιάγραμμα

Συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης του οχήματος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ

Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα που συλλέγονται

Υπάρχουν δύο κύρια στοιχεία που εμπλέκονται στην ανάλυση διαχείρισης του στόλου: η συσκευή εντοπισμού που εγκαθίσταται σε κάθε όχημα και η εφαρμογή διαχείρισης που χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται στα οχήματα.

Εάν η στρατηγική σας είναι να βελτιώσετε την παραγωγικότητα, η ορθολογική χρήση του στόλου οχημάτων και η βελτιστοποίηση του στόλου θα σας επιτρέψουν να πετύχετε τον στόχο σας.

Κάθε επιχείρηση έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις πληροφόρησης και διαχείρισης

Από τη συλλογή αποβλήτων έως τις υπηρεσίες παράδοσης, χωρίς να ξεχνάμε τους μεταφορείς, διάφορα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας της επιχείρησης συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες πεδίου και αναδιανέμοντάς αυτές στους διάφορους εμπλεκόμενους. Για παράδειγμα, η διαχείριση του οικονομικού στόλου επικεντρώνεται σε όλες τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση στόλου οχημάτων, ενώ η επιχειρησιακή διαχείριση στόλου στοχεύει στη βελτιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της επιχείρησης, των οδηγών και των εμπορικών οχημάτων.

Επιχειρησιακή διαχείριση στόλου

Ο διαχειριστής στόλου πρέπει να διαθέτει πλήρη κατάλογο του στόλου: οχήματα, προσωπικό, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, φορτηγά, κέντρα κόστους κλπ.
Αυτό παρέχει μια αξιόπιστη βάση για τη σωστή διαχείριση του στόλου και την παρακολούθηση των εξόδων και των δαπανών κάθε οχήματος.

et|icon_check_alt|

Είσοδος / έξοδος από το στόλο, συντήρηση, αντικατάσταση οχημάτων

et|icon_check_alt|

Κατανομή οχημάτων

et|icon_check_alt|

Αντικειμενική λήψη αποφάσεων

Διαχείριση οικονομικού στόλου

Οι εκθέσεις ή οι πίνακες ελέγχου που υπάρχουν στην εφαρμογή παρέχουν βασικούς δείκτες για τη διαχείριση του οικονομικού στόλου.

et|icon_check_alt|

Έλεγχος κόστους

Δεδομένα πραγματικής κατανάλωσης καυσίμου, συνολικά ή ανά αυτοκίνητο, διαχείριση κόστους ανά χιλιόμετρο, ανάλυση κόστους ιδιωτικής / επιχειρηματικής χρήσης, διαχείριση συντήρησης, εκπομπές CO2, διαχείριση ελαστικών, διαχείριση περιστατικών και ατυχημάτων
et|icon_check_alt|

Εργαλεία ανάλυσης

Ανά ομάδα, άτομο, όχημα, χιλιομετρητής και προληπτική διαχείριση

Ελέγξτε όλα τα έξοδα του οχήματος

Μπορείτε να προβλέψετε και να βρείτε τρόπους περιορισμού των εξόδων και βελτίωσης του ελέγχου του στόλου σας. Η προληπτική συντήρηση ισοδυναμεί με τον καλύτερο έλεγχο του κόστους.

Λήψη αποφάσεων σχετικά με τα στοιχεία κόστους

Η απόκτηση πλήρους εικόνας του στόλου σας και η κατοχή όλων των διαθέσιμων δεδομένων θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε αναφορές κόστους και κατανάλωσης.

Δείκτες βελτίωσης της παραγωγικότητας μέσω της ορθολογικής χρήσης του στόλου οχημάτων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 

Αναλύστε και περιγράψτε τις συνήθειες των οδηγών: για φιλική προς το περιβάλλον, οικονομική, χωρίς κίνδυνο οδήγηση.

Τα δεδομένα διοχετεύονται πίσω από το όχημα στην εφαρμογή, γεγονός που αντικατοπτρίζει την οδηγική συμπεριφορά του οδηγού. Εκτός από τη μείωση των γενικών εξόδων του αυτοκινήτου, η ανάλυση της συμπεριφοράς οδήγησης συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων ατυχημάτων και προωθεί μια πράσινη εικόνα για την επιχείρησή σας μειώνοντας άμεσα τις εκπομπές CO2.

 

Μια λύση γεωγραφικής κατανομής που ενσωματώνει τις βασικές λειτουργίες ανάλυσης συμπεριφοράς οδήγησης.

Ένα καινοτόμο εργαλείο για την ανάλυση και περιγραφή των συνηθειών και της αποτελεσματικότητας των οδηγών.

Για την προώθηση φιλικής προς το περιβάλλον και οικονομικής οδήγησης χωρίς κίνδυνο.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

Η συσκευή που έχει τοποθετηθεί στο όχημα στέλνει πίσω δεδομένα σχετικά με τους ελιγμούς και την συμπεριφορά οδήγησης.

Τα δεδομένα ερμηνεύονται λαμβάνοντας υπόψη οικολογικές παραμέτρους και βαθμούς ασφαλείας.

Δεδομένα που αναλύονται:

et|icon_check_alt|

Ελιγμοί

Επιτάχυνση, στροφή, επιτάχυνση κατά τη στροφή, πέδηση, πέδηση κατά τη στροφή.
et|icon_check_alt|

Συμπεριφορά

Έξοδος από το δρόμο, ταχύτητα κίνησης, ατύχημα, σε λάθος ταχύτητα, ο κινητήρας λειτουργεί όταν είναι σταματημένος.

Συμπεριφορά οδήγησης, ποιος θέλει να ξέρει;

et|icon_check_alt|

Διαχειριστής στόλου, υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού

et|icon_check_alt|

Ασφαλιστική εταιρεία

et|icon_check_alt|

Ευσυνείδητοι, υπεύθυνοι χρήστες

Ποια είναι τα οφέλη;

Βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς οδήγησης

Εξορθολογισμός του κόστους και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 • Περικοπές στην κατανάλωση καυσίμου
 • Μειώστε τη φθορά των ελαστικών
 • Ελαχιστοποιήστε τη συντήρηση και τις επισκευές
 • Βελτιστοποιήστε τα ασφάλιστρα
 • Χαμηλότερες εκπομπές CO2

Σώστε ζωές και μειώστε το κόστος

 • Μειώστε τους κινδύνους ατυχημάτων
 • Δώστε στους οδηγούς μια αίσθηση ευθύνης
 • Προφίλ οδηγών βάσει αντικειμενικών δεδομένων και μετρήσεων

Δώστε μια φιλική εικόνα στην επιχείρησή σας

 • Μειώστε το αποτύπωμα CO2
 • Αναπτύξτε μια σχέση εμπιστοσύνης με άλλους χρήστες και πελάτες

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Λιγότερα χιλιόμετρα, περισσότερες κλήσεις

 

Προγραμματισμός εργασιών για το κινητό προσωπικό για τη βελτιστοποίηση των διαδρομών των τεχνικών, των αντιπροσώπων πωλήσεων και των μηχανικών.

 

Γεω-σχεδιασμός

Μια συγκεκριμένη εφαρμογή αφιερωμένη στον προγραμματισμό εργασιών και τον χειροκίνητο ή αυτόματο προγραμματισμό

Διαχειριστείτε καλύτερα το προσωπικό σας για αυξημένη παραγωγικότητα.

Το προσωπικό που ταξιδεύει, ο άνθρωπος παράδοσης, ο μηχανικός που ανταποκρίνεται σε κλήσεις κλπ. – βοηθάει όταν μπορείτε να αντιστοιχίσετε τους κατάλληλους πόρους σε κάθε εργασία που πρέπει να γίνει.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει προτεραιοτήτων, δεξιοτήτων, εγγύτητας και διαθεσιμότητας. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να ενσωματωθεί στη στρατηγική διαχείρισης του στόλου σας.

et|icon_check_alt|

Μεγιστοποίηση Παραγωγικότητας

Οι ενότητες και οι αναφορές διαχείρισης του χρόνου εργασίας σας επιτρέπουν να αναλύσετε και να μειώσετε τον μη παραγωγικό χρόνο.

et|icon_check_alt|

Μείωση Γραφειοκρατίας

Οι αναφορές των ωρών εργασίας καταργούν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και μειώνουν το χρόνο που αφιερώνεται στις εργασίες καταγραφής.

et|icon_check_alt|

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο στέλνει τα σωστά δεδομένα στους σωστούς ανθρώπους.
et|icon_check_alt|

Ευχαριστημένο προσωπικό

Το προσωπικό είναι ακριβές στην ώρα του, ενημερώνεται άμεσα για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν και επικεντρώνεται στους στόχους τους.
et|icon_check_alt|

Οργάνωση Ταξιδίων & διαδρομών παραλαβής και διανομής

et|icon_check_alt|

Άμεση επικοινωνία με ομάδες που δουλεύουν εκτός γραφείου

et|icon_check_alt|

Ανάλυση της αποτελεσματικής απόδοσης μέσω εκθέσεων εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί

et|icon_check_alt|

Κάνετε συγκρίσεις με προηγούμενες εκθέσεις

Λειτουργικά εργαλεία βελτιστοποίησης για:

 • να στείλετε τα δεδομένα πεδίου πίσω σε πραγματικό χρόνο
  δημιουργήστε μια ενότητα βελτιστοποίησης γεωγραφικού σχεδιασμού που λειτουργεί παράλληλα με τα εργαλεία διαχείρισης (ERP, CRM, κλπ)
 • να αναθέτετε εργασίες ανάλογα με την τοποθεσία και τις δεξιότητες, τις προτεραιότητες και τους πόρους που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της εργασίας (δυναμική δρομολόγηση)

Μέσα διαφοροποίησης, για να είστε μεταξύ των πρώτων

 • αποστολή ειδοποιήσεων συμβάντων
 • βελτιστοποιούν τις διαδρομές του προσωπικού και εξορθολογίζουν τις δραστηριότητές τους (χρόνος εργασίας, χιλιόμετρα, υπηρεσία)
 • να προετοιμάζονται τα δρομολόγια σύμφωνα με τους κανόνες προσωπικής διαχείρισης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Απλές λειτουργίες για διαχείριση των δραστηριοτήτων σας.

Το διαγνωστικό σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου σας προμηθεύει, τακτικά και αυτόματα, με δεδομένα χρήσης οχήματος, όπως χιλιόμετρα, μαζί με μηχανικές ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις ασφαλείας.

 

Η συντήρηση του οχήματος και η ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή οι κατάλληλες διαδικασίες συντήρησης είναι απαραίτητες για τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας στο τιμόνι και την οργάνωση των δραστηριοτήτων.

Μπορείτε να προβλέψετε και να βρείτε τρόπους περιορισμού των εξόδων και βελτίωσης του ελέγχου του στόλου σας. Η προληπτική συντήρηση ισοδυναμεί με τον καλύτερο έλεγχο του κόστους.

Συντήρηση και μείωση του κόστους

Τοποθετώντας ένα πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης και αναλύοντας τους συναγερμούς που έχουν οριστεί στους αισθητήρες οχημάτων, θα μειώσετε το κόστος:
γενική συντήρηση, λειτουργία, ασφάλιση, χρόνος διακοπής του οχήματος, κατανάλωση καυσίμου κ.ο.κ.
Αυτό θα σας επιτρέψει να αυξήσετε την ικανοποίηση των πελατών σας.

Συντήρηση και βελτίωση της ασφάλειας

Η ασφάλεια του οδηγού, των επιβατών και των χρηστών του οδικού δικτύου βελτιώνεται, όπως συμβαίνει και με την οδική ασφάλεια του οχήματος.

Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα οχήματά σας, και κατά συνέπεια η επιχείρησή σας, συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς.

et|icon_check_alt|

Διαχειριστής στόλου, υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού

et|icon_check_alt|

Ασφαλιστική εταιρεία

et|icon_check_alt|

Ευσυνείδητοι, υπεύθυνοι χρήστες

Ποια είναι τα οφέλη;

Τα οχήματα που συντηρούνται τακτικά είναι:

Πολύ πιο αξιόπιστα

Πιο κερδοφόρα: οι γρήγορες, συχνές επιθεωρήσεις συμβάλλουν στην εξοικονόμηση καυσίμων και τη βελτίωση της απόδοσης

Λιγότερο επικίνδυνα για τους οδηγούς καθώς μειώνεται η φθορά

Είναι λιγότερο πιθανό να καταρρεύσουν ή να εμπλακούν σε σύγκρουση

Έχουν μεγαλύτερη μεταπωλητική αξία

Παράγοντας στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας: έχετε έναν αποτελεσματικό στόλο, οι πελάτες σας ικανοποιούνται και η φήμη σας οφελείται.

IoT & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες για τη διαχείριση της απόδοσης κινητών ομάδων και αντικειμένων.

Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα σας, μετατρέψτε τα σε επιχειρηματικό στοιχείο. Ας δημιουργήσουμε συναφείς υπηρεσίες καινοτόμες και εγκάρσιες, το κλειδί για την αποτελεσματική διαχείριση των κινητών ομάδων και αντικειμένων.

 

Το Mobile Fleet επεκτείνει τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει και αναπτύσσει συστήματα συνδεσιμότητας για τη βελτίωση των διαθέσιμων υπηρεσιών: προβλέψιμη συντήρηση, μέτρηση κλιματισμού σε πραγματικό χρόνο (θερμοκρασία, φωτισμός, υγρασία), έξυπνο σύστημα ασφάλισης / ξεκλειδώματος πόρτας κλπ..

Η εξάπλωση των συνδεδεμένων αντικειμένων μέσα και έξω από το όχημα ανοίγει το δρόμο για νέες χρήσεις και νέα είδη ανατροφοδότησης πληροφοριών. Λύσεις όπως η καταμέτρηση των επιβατών, η στάθμη καυσίμου και η διαχείριση ελαστικών καθίστανται δυνατές, με αισθητήρα πίεσης και οθόνη, παθητική και ενεργή RFID κ.λπ.

Η τηλεματική είναι από καιρό μέρος των συστημάτων διαχείρισης μεταφορών.
Παρέχει ένα πρώτο επίπεδο σύνδεσης μεταξύ της λειτουργίας και του ζεύγους οδηγού / οχήματος με γεωγραφικό εντοπισμό του στόλου σε πραγματικό χρόνο, καταγραφή και μεταφορά προφίλ οδήγησης, κατανάλωση καυσίμου και χρόνους δραστηριότητας των οδηγών.

Το Mobile Fleet συνδέει την επιχείρηση με το όχημα επιτρέποντας τη μετάδοση δεδομένων, όπως εντολές δρομολόγησης, συντεταγμένες, εργασίες που πρέπει να γίνουν και συστάσεις για τα προγράμματα οδήγησης σε μια ενσωματωμένη οθόνη.

Το συνδεδεμένο “αντικείμενο” είναι ένας σημαντικός κρίκος στην ψηφιοποίηση των μεταφορών και της κινητικότητας.

Η επόμενη επανάσταση στην αυτοκινητοβιομηχανία

et|icon_check_alt|

Συνδέοντας αντικείμενα, αλλάζουμε τους βασικούς τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται (εικονικό κλειδί ανάφλεξης, αυτοματοποιημένη χρέωση βάσει πραγματικής χρήσης)

et|icon_check_alt|

Συνεργαζόμενοι με τους κατασκευαστές, διαχειριζόμαστε εξ αποστάσεως τη συντήρηση και την ενημέρωση των ρυθμίσεων του οχήματος για να αυξήσουμε την ασφάλεια και την απόδοση ακόμη και τη συνεχή τηλεδιαγνωστική λειτουργία.

et|icon_check_alt|

Με την ανάλυση των δεδομένων, βελτιώνουμε την υπηρεσία (για παράδειγμα, Pay How Drive: δώστε στους ασφαλιστές τα δεδομένα που τους επιτρέπουν να ερμηνεύσουν τον τρόπο οδήγησης του οχήματος).

Ποια είναι τα οφέλη;

Υπάρχουν πολλά οφέλη για τις επιχειρήσεις που έχουν νέους τύπους πρόσβασης σε βελτιωμένα δεδομένα σχετικά με το στόλο και τη δραστηριότητα

Οι υπηρεσίες μεταφορών και εξυπηρέτησης πελατών βελτιώνονται με την παρακολούθηση των θέσεων εργασίας σε πραγματικό χρόνο και την ανταλλαγή πληροφοριών με τους πελάτες.

Ειδική εξοικονόμηση όσον αφορά τη χρήση οχημάτων και τη φθορά, μειώνοντας τις διανυόμενες χιλιόμετρα και την κατανάλωση και παρακολουθώντας τα προφίλ οδήγησης και την «υγεία» του στόλου.
Επίσης, σημαντική εξοικονόμηση χρόνου για τους διαχειριστές, οι οποίοι μπορούν να αυτοματοποιήσουν έναν καλό αριθμό καθημερινών εργασιών και να επικεντρωθούν σε στοιχεία εισοδήματος …

επικοινωνια

Αξιοποιήστε καλύτερα αυτό που έχετε!

et|icon_pin|

Τοποθεσία

Αιγαίου Πελάγου 6,

15341, Αγία Παρασκευή,

Αθήνα, Ελλάδα

et|icon_phone|

Τηλέφωνο

+30 210 60 68 600
et|icon_mail|
et|icon_clock|

Ώρες Λειτουργίας

Δευτ. – Παρ. — 09:00 – 17:00
Σαβ. – Κυρ. – Αργίες — Off

Ρωτήστε Μας